Page 13 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 13

INTERNE ZAKEN
                                                   PERSONEEL

                   Nieuwe indiensttredingen

     DOE MEE          Annelien Lecluyze is een nieuwe     Sven Engels kwam de dienst
      AAN DE          maatschappelijk werker in het      patrimonium versterken.
      10.000          Sociaal Huis. Zij gaat voltijds aan de
     STAPPEN          slag en zal zich vnl. ontfermen over  Deze dienst staat in voor het
      CL SH!          dossiers leefloon, budgetbeheer,    onderhoud van de gemeentelijke
                   energie en de asielzoekers binnen    gebouwen en wegen. De uit te
   10 000             het LOI. Annelien heeft reeds      voeren werken gaan van kleine
stappenclash!            ervaring in sociale diensten van    herstellingen in gebouwen, over het
                   OCMW’s.                 uitvoeren van metselwerken, het
Net zoals in 2014 en 2016 organi-                      lokaal herstellen van voetpaden
seren het Vlaams Instituut Gezond                      en wegen tot het plaatsen van
Leven en de Vlaamse Logo’s in 2018                      verkeersborden.
de 10.000-stappenclash.
                   Ilse Van Houcke versterkt de dienst   Geert De Ruyck is de nieuwe
Want 10.000 stappen per dag is    grondgebiedszaken.           zaalwachter ter vervanging van
optimaal voor de gezondheid (8.000                      Georges Verbrugge die met
voor 65+’ers).            Je kan bij haar terecht voor:      pensioen is.
                   ‚ signalisatievergunningen bij
Tijdens de clash nemen de inwoners                      Hij houdt toezicht op het gebruik van
van de Vlaamse steden en gemeen-    verhuis of werken          de sporthal en de sportterreinen en
ten het tegen elkaar op. Wie na een ‚ klachten over verkeerssignali-    biedt logistieke ondersteuning aan
maand met zijn inwoners de meeste                      de sporthalgebruikers.
stappen heeft gezet, mag zichzelf    satie en straatnaamborden
een jaar lang ‘de Actiefste stad of ‚ behandelen van bouw-,
gemeente van Vlaanderen’ noemen.
                    aankoop-, renovatie- en verbe-
Ook de gemeente Zulte neemt deel    terings- en aanpassingspremies
aan deze stappenclash van 1 tot en  ‚ schade aan gemeentegoederen
met 31 mei 2018!

    Schrijf je alvast in via
   www.10000stappen.be!

                                       Infozulte maart-april 2018 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18