Page 12 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 12

EXTERNE ZAKEN

COMMUNICATIE

Burgerbudget

Grijp je kans en zet je idee om in werkelijkheid!

De gemeente Zulte heeft dit jaar een budget van 10.000 euro  Als we alle ideeën verzameld hebben, zal er door de gemeen-
uitgetrokken om een idee, gegroeid vanuit de bevolking, in   telijke administratie afgetoetst worden welke ideeën er inhou-
werkelijkheid om te zetten: het burgerbudget.         delijk te verwezenlijken zijn, rekening houdende met privaat
                                domein, private belangen, deontologie, wetgeving,...
We laten de creativiteit van onze inwoners de vrije loop en
leggen geen strikte voorafgaande bepalingen op. Zo kan     Zo komen we tot een lijst met mogelijk uitvoerbare projecten
je individueel of in groep indienen, al dan niet in naam van  en hierover zal er gestemd kunnen worden. Dan is het aan
een vereniging. Het idee zelf mag gaan over groen, cultuur,  jullie om mensen te overtuigen waarom jullie idee uitgevoerd
verkeer, zorg,... Denk out of the box! Het mogen ook kleine  zou moeten worden! Het principe is eenvoudig: het idee met
projecten zijn, met een lage kost. Het énige wat noodzakelijk de meeste stemmen zal uitgevoerd worden!
is, is dat het idee een meerwaarde moet zijn voor een grote
groep Zultenaars (dus geen privé-belang)!           Heb jij een fantastisch idee en ben je bereid om dit grondig
                                uit te werken? Dan mag je je idee tot
Het idee zelf moet natuurlijk ook al min of meer uitgewerkt  20 april indienen via het inschrijf-
zijn: uitgeschreven in tekstvorm of in beeldsimulatie. Jullie formulier op de gemeentelijke website
ramen al de kosten (materiaal, werkuren,...) en de duurtijd  – bestuur- burgerparticipatie.
om het te verwezenlijken mocht je idee
uitgevoerd kunnen worden.

BE-ALERT

                                telefoonboodschap of e-mail. Je hoeft dus geen smartphone
                                te hebben!

De gemeente Zulte is recent ingestapt in BE-ALERT! Dit is   De alarmeringsberichten kunnen uitgestuurd worden op 2
het officiële alarmeringssysteem waarmee de overheid (via   manieren:
de burgemeester, gouverneur of minister van binnenlandse    ‚ op basis van adressen:
zaken) je kan verwittigen in een noodsituatie.
                                 » je ontvangt dan een bericht op basis van je straat,
                                   buurt, gemeente, ...

                                 » ben je heel vaak op een ander adres dan je thuisadres
                                   (werkadres, adres van je ouders,...) dan kan je ook dit
                                   adres registreren. Als er een noodsituatie is op dit adres
                                   word je zo ook verwittigd.

                                ‚ op basis van locatie:
                                 » je ontvangt een bericht op het moment dat je fysiek
                                   aanwezig bent in de zone van de noodsituatie.
                                 » vb.: een dag aan zee, een festival, ...

Met BE-ALERT kan er op zeer korte termijn een bericht met   Wil jij ook op deze wijze verwittigd worden bij een noodsitu-
richtlijnen uitgestuurd worden naar de getroffen bevolking.  atie? Schrijf je dan snel in via www.be-alert.be. Inschrijven is
Je kan een BE-Alert bericht ontvangen via sms, gesproken    eenvoudig én gratis!

12 Infozulte maart-april 2018
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17