Page 11 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 11

EXTERNE ZAKEN
                              COMMUNICATIE

                              Nieuw

Zitdagen belastingen voortaan op afspraak!

Net zoals vorig jaar organiseren we            De zitdagen in de gemeente:
opnieuw zitdagen voor de aangifte van de          woensdag 16 mei 9.00 - 12. 00 uur Gemeentehuis, Olsene
personenbelastingen. Omdat er vorig jaar
zeer lange wachtrijen waren, wordt er dit jaar                  13.00 - 16.00 uur
gekozen om op afspraak te werken. Je zal een        dinsdag 22 mei 9.00 - 12. 00 uur Gaston Martenszaal,
‘tijdsblok’ van een half uur toegewezen krijgen,
waarbinnen je geholpen zal worden.                        13.00 - 16.00 uur Zulte
                              woensdag 23 mei 9.00 - 12. 00 uur Gemeentehuis, Olsene

                                         13.00 - 16.00 uur
                              maandag 4 juni 16.00 - 19.00 uur Gemeentehuis, Olsene

Belangrijk:                         Een afspraak maken:

‚ We vragen dat wie kan, de aangifte voor de personen-    Je kan vanaf donderdag 1 maart een afspraak maken
  belasting online doet via www.myminfin.be. Een aantal   door te telefoneren naar Johan Demey: T 09 243 14 15. Je
  gegevens zijn daar al vooraf ingevuld, wat deze wijze   kan ook langskomen op de dienst bevolking, aan het loket
  van indienen zeer eenvoudig maakt.            identiteitskaarten of een mail sturen naar bevolking@
                               zulte.be.
‚ Een afspraak maken is noodzakelijk. Wie geen afspraak   ‚ Je kan een voorkeursdag doorgeven en vermelden of
  heeft, zal niet geholpen worden.
                                je in de voor- of namiddag een afspraak wil.
‚ De plaatsen zijn beperkt, leg tijdig je afspraak vast!   ‚ De avondzitting op 4 juni, wordt specifiek voorbehou-
‚ Één afspraak voor één aangifte, dus wil je ook een
                                den voor mensen die overdag werken.
  aangifte laten doen voor een buur of familielid, dan
  moet je meerdere afspraken maken.            Kan je niet naar een zitdag op de gemeente komen, dan kan je
‚ Je moet zeker je identiteitskaart meebrengen om     ook terecht in het belastingskantoor in Deinze (Brielstraat 25):
  een aangifte te doen. Indien je een aangifte doet voor ‚ in mei op maandag en donderdag, van 9.00 tot 12.00 uur.
  iemand anders, dan moet je zijn/haar identiteitskaart  ‚ in juni op maandag en donderdag, van 9.00 tot 15.00 uur.
  meebrengen!                       ‚ op zaterdag 2, 9 en 16 juni, van 9.00 tot 12.00 uur.
‚ Er wordt enkel hulp geboden bij het invullen van de
  aangiften. Er wordt geen extra advies, geen vergelij-  Let op!
  kingen met andere aanslagjaren, geen simulaties,...
  gemaakt.                        Aangezien het kantoor in Deinze maar 2 werkdagen open is
‚ Aangiften van zelfstandigen worden niet ingevuld.    (in plaats van 5 vorig jaar), wordt er verwacht dat het daar
‚ De aangifte kan ook ingevuld worden als je de ‘bruine  extra druk zal zijn. Uiteraard kan je ook steeds terecht in het
  envelop’ (aangifteformulier) nog niet ontvangen hebt.  kantoor in Gent (Gaston Crommenlaan 6 – Zuiderpoort, 9050
‚ Wie een ‘witte envelop’ ontvangen heeft (voorstel van  Ledeberg).
  vereenvoudigde aangifte) en akkoord gaat met de voor-
  opgestelde gegevens, dient niets te doen!

                              Infozulte maart-april 2018 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16