Page 11 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 11

EXTERNE ZAKEN

                                CULTUUR

Terugblik Open Monumentendag                                    © Patrick Jacobs

In het kader van Open Monumentendag werd zondag 10
september uitgeroepen tot de ‘Dag van het MONUMENTaal park
Olsene’, waarbij het prachtige park en het huis Meheus in de
kijker geplaatst werden. In het park werden rondleidingen
verzorgd door Natuurpunt vzw en Milieufront Omer Wattez. In
het huis Meheus kon men genieten van een kleine tentoon-
stelling van Zultse kunstenaars Marcase en Roland Roose, een
fototentoonstelling van Zultse fotografen en een videorepor-
tage, gemaakt door Willy Nachtergaele, over Adolphe Meheus.
Plattelandsdichter van Oost-Vlaanderen, Paul Demets, schreef
voor de gelegenheid een gedicht over de levensboom in het
park. Een 400-tal geïnteresseerden kwam een kijkje nemen.

 Sorry     BIBLIOTHEEK                   Oproep

GEwSLe zOijnTEN Opgelet                    Wie zal er in 2018 de gemeente-
                                 lijke cultuurprijzen winnen?
         De bibliotheek is
         uitzonderlijk gesloten op           Dien jouw favoriet in of nomineer
         zondag 26 november!                jezelf via www.zulte.be
         Er zijn werken aan de
         bibliotheekserver.               (tabblad Vrije Tijd -> Cultuur ->
                                Cultuurraad -> Cultuurprijzen)

Samen studeren!                        JEUGD

Tijdens blok- en examenperiodes kan je elke werkdag (niet in  1e examenperiode: van maandag 18 december 2017 tot en
het weekend en ook niet op feestdagen) studeren in de studie- met vrijdag 2 februari 2018
zaal (1e verdieping) van het Huis van Kind, Staatsbaan 150 in 2e examenperiode: van dinsdag 22 mei tot en met vrijdag 29
Zulte.                             juni 2018
                                3e examenperiode: van maandag 30 juli tot en met vrijdag 7
                                september 2018

                                Er wordt een onderscheid gemaakt tussen school- en

                                vakantiedagen:
                                ‚ Tijdens schooldagen kan er gestudeerd worden van 8.00

                                 tot 18.30 uur. De ingang verloopt via Pluto.
                                ‚ Tijdens de schoolvakanties kan er gestudeerd worden van

                                 8.00 tot 17.00 uur. De ingang verloopt via het Sociaal Huis

                                 (Pluto is gesloten tijdens de schoolvakanties).

                                De studenten kunnen er gebruik maken van de tafels, stoelen,
                                wifi, toiletten, ...

                                Infozulte november-december 2017 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16