Page 9 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 9

EXTERNE ZAKEN

                                                              CULTUUR

Terugblik Nieuwjaarsreceptie

                                     Op zondag 7 januari 2018 waren alle Zultenaren welkom op
                                     het Leieplein voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de
                                     gemeente. De weergoden waren ons goedgezind en de voor-
                                     spelde regen bleef gelukkig uit. Warm ingeduffeld genoten
                                     een 2.000-tal bezoekers van de gezellige sfeer, de lekkere
                                     hapjes, de verwarmende dranken en de muzikale omlijsting.

Erfgoed-                        Net zoals de vorige edities werd een Facebookwedstrijd            © Paul De Langhe
dag 2018                        georganiseerd onder de deelnemende verenigingen. De
                            ouderwerkgroep VBS Leiebloem werd, met 337 likes op hun
Save the date: zondag 22 april             foto, de winnaar van de wedstrijd en ontving 100 euro aan
2018, Erfgoeddag in het teken              Zultebonnen.
“Verkiezingen”. In het gemeen-
tehuis wordt een tentoonstelling                                        SPORT
georganiseerd met een terug-
blik op de Zultse verkiezings-  Proficiat aan allen die in 2017 een kampioens- of koningstitel behaald hebben!
geschiedenis. Meer informatie
omtrent deze tentoonstelling zal                               Infozulte maart-april 2018 9
beschikbaar zijn vanaf april op
www.zulte.be.

      SAVE
       the
      DATE
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14