Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

GRONDGEBIEDSZAKEN
   MILIEU

 Taxusinzameling voor het goede doel
 op het containerpark

   Breng je taxussnoeisel nog tot 26 augustus 2017 naar het containerpark en draag zo je steentje bij in de strijd tegen kanker.
   Taxussnoeisel levert immers grondstof voor geneesmiddelen die ingezet worden in de strijd tegen kanker.
   Het taxussnoeisel mag maximum 12 uur oud zijn. Het is ook van belang dat enkel éénjarig snoeisel wordt ingezameld. Het moet
   droog zijn en mag niet vermengd raken met ander tuinafval, steentjes of aarde.

 Extra ophalingen restafval
 gedurende de zomermaanden

   In de periode van 12 juni tot en met 15 september 2017 wordt het restafval terug wekelijks opgehaald.
   De geplande ophaaldagen voor gft-afval blijven behouden (dus gft-afval wordt in die periode tweewekelijks opgehaald, zoals
   steeds het geval was). Het is ook zo dat gft-afval verplicht gescheiden moet blijven ingezameld worden. Gft afval hoort dus niet
   thuis in de restafvalzak, maar wel in de gft-container of op de composthoop.
   Na afloop van deze ‘zomerperiode’ wordt het restafval opnieuw twee-
   wekelijks opgehaald, in de weken waarop er géén gft-ophaling is
   gepland. Gelieve deze periodes strikt te respecteren.
   Voor meer informatie kan je terecht bij de milieu-
   dienst, T 09 243 14 42, milieu@zulte.be of
   op je afvalkalender 2017.

4 Infozulte juli-aug 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9