Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

GRONDGEBIEDSZAKEN
                                           MILIEU

Vloerisolatie: 8 cm PUR-schuim

De familie Taelman
renoveerde
hun woning
energiezuinig

“Wij hebben ervoor gekozen om een bestaande woning te
verbouwen. Wij wilden dit heel doordacht doen, met oog
voor energiezuinigheid. Aangezien we een flink aantal
aanpassingen moesten doen aan de woning, kozen we er
direct voor om net iets meer te investeren, zodat we op
lange termijn er financieel voordeel kunnen uithalen. Dat
we konden rekenen op subsidiëring via de gemeente en
Eandis was natuurlijk mooi meegenomen!

De belangrijkste investeringen die we gedaan hebben is                          Nieuwe ramen
het uitbreken van de vloer om vloerisolatie te leggen. De                   met hoogrendementsglas
oude gevelsteen werd afgekapt en er werd 10 cm spouw-
muurisolatie aangebracht. Het dak werd geïsoleerd en er      "Dat we konden rekenen op
werden nieuwe ramen gestoken.                 subsidiëring via de gemeente en
                               Eandis was mooi meegenomen!"
Omdat we ons volledige huis in de geest van energiezui-
nigheid renoveerden, werd er een venilatiesysteem aange-
bracht in huis, plaatsten we een recirculatie dampkap, een
hoogrendementsketel, hoogrendementsglas,... alles met
als doel zo weinig mogelijk energieverbruik!”

                   familie Taelman, Olsene

                               Infozulte maart-april 2018 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10