Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

GRONDGEBIEDSZAKEN

                                                   OPENBARE WERKEN

Inbreuken tegen dieren in het Gemeentelijk
Administratief Sanctierecht (GAS)

Wist je dat:
· dieren niet onbewaakt vrij mogen rondlopen?
· honden steeds aan de leiband en onder controle moeten gehouden worden?
· de huisvesting van het dier moet beletten om personen of andere dieren te intimideren of lastig te vallen?
· iedereen die een hond begeleidt in het bezit moet zijn van voldoende zakjes en de hondenpoep onmiddellijk dient op te

 ruimen?

            Voor alle informatie over het onderhoud van onbebouwde percelen, uitroeiing van distels en het maaien
                van bermen kan je terecht bij de dienst milieu op het nummer T 09 243 14 42 of milieu@zulte.be.

Opening Koekoekstraat en Zaubeekstraat

De wegen- en rioleringswerken in de Koekoekstraat en deel van de Zaubeekstraat zijn afgerond.
De vernieuwde straten werden feestelijk geopend in aanwezigheid van de bewoners.

© Gaëtan Regniers

          Infozulte juli-aug 2017 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10