Page 2 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 2

JULI-AUGUSTUS 2017                 5

inhoud                        Opening Koekoek-
                            en Zaubeekstraat

10                      11

Techniekacademie                         Herdenking
                              Roger De Backer
GRONDGEBIEDSZAKEN        04
                05 13
Milieu             06
Openbare werken         09 Nieuwe
                10 Groepsopvang
EXTERNE ZAKEN          11
                12 VERDER NOG    17
Burgerlijke stand en bevolking 14          22
Toerisme            15 UIT in Zulte
Jeugd              15 Contactgegevens
Cultuur
                16
AANVERWANTE BESTUREN

Sociaal huis
Bibliotheek
Brandweer
Voorbereidingen voor jouw
vakantie

BESTUURSZAKEN

Nieuws uit de gemeenteraad

SPORTEN IN ZULTE        16

COLOFON
Redactieteam: Stefanie Colpaert – Sylvie Bohez – Dirk Adams – Simon Lagrange
Oplage: 7.200 ex. • Volgende uitgave: september – oktober 2017
V.U.: Gemeente Zulte, Centrumstraat 8, 9870 Zulte – T 09 243 14 00 • Burgemeester, bevoegd voor informatie: Simon Lagrange
   1   2   3   4   5   6   7